Mitä skeemacoaching on?

Mitä ovat skeemacoaching ja NLP?

Skeemoilla tarkoitetaan sellaisia toimintamalleja, jotka
ovat yleensä syntyneet lapsuudessa, kun lapsen tunteille, tarpeille ja
reaktioille ei ole ollut riittävästi tilaa, mahdollisuuksia tai hyväksyntää.Selviytyäkseen haastavista tilanteista lapsi on kehittänyt toimintamalleja, jotka eivät enää palvele parhaalla mahdollisella tavalla aikuisuudessa. Sen sijaan haitalliset skeemat voivat aiheuttaa ongelmia esimerkiksi ristiriitatilanteissa, itsensä suojelemisessa ja arvostamisessa, jännittävistä tai pelottavista tilanteista
selviämisessä.

Ihminen ei aina esimerkiksi uskalla rehellisesti sanoa, mitä tuntee, ajattelee tai tahtoo. Haitallinen skeema saa hänet uskomaan, että hänen mielipiteillään tai tunteillaan ei ole merkitystä tai toisten tahtominen tai tavoitteet ovat tärkeämpiä kuin hänen omansa. Joskus skeemat voivat näkyä vaikeutena sitoutua ihmissuhteisiin ja luottaa, että on rakastamisen arvoinen tai että voi onnistua siinä, mitä elämältä pohjimmiltaan haluaisi.

Haitallisiin skeemoihin liittyy aina uskomuksia, jotka rajoittavat tai kuormittavat elämää. Esimerkiksi uskomuksen siitä, että ihmisen täytyy selvitä yksin tai että elämässä täytyy koko ajan valmistautua hylkäämiseen, kriiseihin tai katastrofien kohtaamiseen. Silloin ihminen huomaamattaan kriisiyttää tilanteitaan, koska pitää sitä odotusarvona tai normaalina tilana.

NLP lyhenne tulee sanoista Neuro Linguistic Programming. NLP:n avulla on mahdollista tulla tietoiseksi siitä, kuinka ihminen rakentaa oman ajattelunsa, todellisuutensa ja toimintansa ja mitkä eri seikat siihen vaikuttavat. Kun saadaan kiinni siitä, mistä nykyinen ajattelu ja siihen perustuva toiminta on rakennettu, voidaan NLP- menetelmillä käsitellä ja muuttaa ei- toivottavaa tai ei- tarkoituksenmukaista toimintaa.

Skeemapohjainen NLP coaching on yksilökohtaista valmennusta, keskustelua ja harjoituksia elämää häiritsevistä skeemoista vapautumiseksi. Erityisen tehokkaita kokemukseni mukaan NLP- menetelmät ovat uskomusten muuttamisessa, toivon ja luottamuksen rakentamisessa omassa muutosprosessissa ja identiteettiin liittyvissä kysymyksissä. NLP Coachingin avulla ihmisellä on mahdollisuus tulla tietoiseksi siitä, mitä haluaa, tarvitsee tai ansaitsee. Siitä lähtevä muutosprosessi voi olla elämässä uuden alku.

Coaching on asiakkaan valmentamista kohti hänen toiveitaan ja tavoitteitaan. Asiakas määrittelee aina omat tavoitteensa, rytminsä ja aikataulunsa, joiden puitteissa haluaa asiaa käsitellä.

Riippuen skeemoista ja tavoitteista, tapaamiskertoja on yleensä 3-10. Aika tavallista on ensin muutaman, usein 5-7 kerran coaching, sen jälkeen taukoa ja sitten prosessin jatkuminen. Tärkeimmät oivallukset ja arjen
sovellukset tapahtuvat kuitenkin useimmiten coaching- sessioiden välillä.