Pirulliset ongelmat, toimintakulttuurin rakentaminen ja johtaminen kompleksisessa ympäristössä

Työyhteisöjen arjessa yhä useammin eteen tulee tilanteita ja ongelmia, joihin on haastavaa löytää

ratkaisuja. Yksi tahtoo yhtä ja toinen toista. Välillä on vaikea edes ymmärtää, mikä on perimmäinen ongelma tai hankaluuksien juurisyy. Pahimmillaan
ratkaisuyritykset tuottavat uusia ongelmia, asiat henkilöityvät ja konfliktit
pitkittyvät. Silloin on hyvä tarkistaa, onko sisälle astunut kutsumaton vieras: pirullinen ongelma.

Asiantuntijaorganisaatioiden toimintaympäristön muuttuminen ei ole enää uutinen kenellekään, mutta muutoksen vauhti ja toimintaympäristön muuttuminen yhä kompleksisemmaksi on suuri haaste. Asiat ja tapahtumat kietoutuvat toisiinsa sekä oman organisaation sisällä että erilaisissa verkostoissa. Yhä useammin on haastavaa löytää yhtä ja kaikkia tyydyttävää ratkaisua.

Kompleksinen toimintaympäristö synnyttää ns. kesyjen ongelmien rinnalle pirullisia ongelmia, joiden tunnistaminen on koko yhteisön työn tuottavuuden, selviytymisen ja hyvinvoinnin kannalta ratkaisevaa. Keskeisintä on oppia tunnistamaan niitä ilmiöitä, jotka vaikuttavat sekä yksilöihin että koko yhteisöön ja sen toimintaan.

Kesyt ongelmat eivät tarkoita helppoja tilanteita, mutta usein kesyjen ongelmien kohdalla on melko yksinkertaista ymmärtää, mikä on ongelman ydin, keitä ja mitä sen ratkaisemiseen tarvitaan. Pirullisten ongelmien osalta on toisin. Eri henkilöt ja asiasta osalliset voivat olla eri mieltä siitä, mikä on ongelma, kuinka se pitäisi ratkaista, voiko sitä ylipäätään ratkaista ja mistä lähdetään liikkeelle. Eri näkökulmat synnyttävät helposti vastakkainasettelua.

High Angle Photo of Woman Looking Upset in Front of Silver Laptop

Jos pirullista ongelmaa yrittää ratkaista kesyn ongelman keinoin, tulos on lähes poikkeuksetta huono. Pahimmillaan ratkaisuyritykset väärillä keinoilla saavat aikaan konflikteja, syyllisten
etsimistä, kriisejä ja uusia ongelmia. Kun yhteisössä kasvatetaan osaamispääomaa kompleksisessa toimintaympäristössä toimimiseen ja pirullisten ongelmien kanssa työskentelyyn, se voi avata täysin uudenlaisia mahdollisuuksia työn tuottavuuteen, merkityksellisyyteen ja työyhteisön hyvinvointiin.

Kompleksinen toimintaympäristö, pirulliset ongelmat ja yllättäen tapahtuvat odottamattomat asiat, ns. Mustat Joutsenet haastavat työyhteisöjen toimintakulttuurin rakentamista ja hyvinvointia. Hyvätkään yksilösuoritukset eivät enää riitä, vaan on löydettävä uusia tapoja toimia ja työskennellä yhdessä. Hyvät ja toimivat yhteistyön rakenteet mahdollistavat pirullisten ongelmien havaitsemisen, auttavat niiden jäsentämisessä ja tukevat hyvien ja toimivien ratkaisumallien löytymistä.

Group of People Sitting Indoors

Tulevaisuus ei tapahdu, vaan se tehdään. Pirulliset ongelmat ja Mustat Joutsenet voivat olla työyhteisön onnenpotkuja. Ne mahdollistavat täysin uudenlaisten toimintatapojen rakentamisen, hyvinvoinnin, turvallisuuskulttuurin, yhteistyön ja työn ilon. Hyvinvoiva, tässä ajassa kiinni oleva työyhteisö tuottaa parasta tulosta ja auttaa ihmisiä iloitsemaan merkityksellisestä työstään. Kasvua ja muutosta tapahtuu joka päivä. Ratkaistavaksi jää, mihin suuntaan sitä halutaan ohjata.

Koulutuksen keskeiset teemat ovat

 • mitä tarkoittaa kompleksinen toimintaympäristö
 • kompleksinen maailma edellyttää dynaamista
 • johtajuutta
 • työyhteisötaidot kompleksisessa ympäristössä
 • kesyt ja pirulliset ongelmat – mistä tunnistaa
 • ja erottaa ne toisistaan
 • kesyjen ongelmien ratkaisumallit
 • pirullisten ongelmien työstäminen
 • Musta Joutsen- kun erittäin epätodennäköinen ja
 • ennustamaton tapahtuu
 • psykologinen turvallisuus ja
 • turvallisuuskulttuuri kompleksisessa ympäristössä
 • psykologinen turvallisuus etätyössä ja
 • johtamisessa
 • tulevaisuudessa selvitään ja loistetaan yhdessä, terve toimintakulttuuri tukee ja suojelee jäseniään

Koulutus on tarkoitettu

 • työyhteisöille, tiimeille, rehtoreille, apulas-ja vararehtoreille, esihenkilöille, opetus- ja sivistystoimen johtajille
 • tiimijohtajille, koulujen ja päiväkotien vastuuhenkilöille·
 • työyhteisökehittäjille
 • työsuojelusta vastaaville henkilöille
 • luottamusmiehille
 • opettajille ja ohjaajille