Olisiko skeemacoaching minua varten?

Sain puhelun tuntemattomasta numerosta. Soittaja oli nainen, joka oli löytänyt yhteystietoni skeematerapian asiantuntijalistasta ja sanoi haluavansa kokeilla skeemacoachingia, koska on alkanut ajatella, että hänen elämänsä ongelmilla voisi olla juurisyyt niissä asioissa, joita hän on kokenut lapsena. Hänen toiveensa oli jotakin muuta kuin perinteistä terapiaa.

Tapasimme viikon kuluttua puhelusta ensimmäisen kerran ja keskustelimme asiakkaan tilanteesta ja niistä asioista, jotka hän koki elämässään ongelmallisiksi. Hän kertoi ristiriidoista parisuhteessa ja työssä, jotka hänen käsityksensä mukaan johtuvat usein siitä, että hän ei tiedä, mitä tahtoo. Parisuhteessa hän usein suostuu puolison ehdotuksiin, mutta on sitten kuitenkin tyytymätön loppuratkaisuun. Usein hän on syyttänyt kumppaniaan siitä, että hänen toiveitaan ei kuunnella ja aina tehdään niin kuin puoliso tahtoo. Nyt hän on havahtunut siihen, että syystä tai toisesta siinä vaiheessa, kun keskustellaan vaikkapa loman vietosta tai asunnon remontoinnista, hän ei selkeästi sano, mitä hän tahtoisi tai toivoisi, jolloin hänen näkemyksiään on vaikea ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun suunnitelmiin voisi vaikuttaa.

Tehtyään testin skeemoista, asiakkaani löysi vahvan hylkäämisen skeeman. Lapsuudenperheessään hän oli oppinut olemaan ilmaisematta omaa tahtoaan, tarpeitaan tai toiveitaan, koska kodin räjähdysherkässä ilmapiirissä asiat sujuivat paremmin, kun hän teki niin kuin toiset toivoivat. Hänen oli vaikea tunnistaa, mitä pohjimmiltaan tahtoi ja tarvitsi, koska hänen oli lapsena laitettava toisten tarpeet omiensa edelle.

Toinen voimakas skeema oli vaativuuden skeema. Asiakkaani havaitsi, että alkoholistiperheessä hänen piti olla aina varautunut ottamaan haltuunsa hyvinkin kaoottisia tilanteita, kun äidin juomaputken alkaessa isä lähti omille teilleen. Liian pienenä asiakkaani oli täytynyt vastata niihin vaatimuksiin ja perhe-elämän haasteisiin, jotka hänelle ei olisi siinä iässä kuulunut. Viedessään alakoululaisena pikkusiskoaan päiväkotiin hän oli oppinut, että elämästä selvitäkseen hänen on oltava kuin pieni aikuinen. Siitä hän usein saikin kehuja ja positiivista palautetta niin kotoa kuin koulustakin. Työelämässä hänestä oli luontevaa huolehtia pyytämättäkin toisten asioista ja kantaa toisten taakkoja. Nyt oli tullut eteen piste, jolloin hän ei enää jaksanut sitä tehdä. Siksi hän halusi kokeilla skeemacoachingia.

Oma matkani on kulkenut kasvatustieteen maisteriopinnoista ja erityisopetukseen erikoistumisesta työnohjauksen, coachingin ja skeematerapiaopintojen kautta ammatilliseksi coachiksi. Omassa asiakastyössäni johtajien, esihenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa olen n. 15 vuoden työnohjaus- ja coachingurallani havainnut, että yleensä toistuvien ongelmien ja asiakasta kuormittavien tilanteiden takana ovat erilaiset skeemat ja siksi olen halunnut erikoistua skeemacoachingiin eli auttamaan coachauksen avulla ihmisiä vapaaksi heidän elämäänsä rajoittavista toimintamalleista.

Käyttämieni menetelmien juuret ovat Neuro Linguistic Programmingissa, NLP:ssa, jota olen opiskellut Suomessa ja USA:ssa Kaliforniassa. NLP:n avulla on ainutlaatuisella tavalla mahdollista tunnistaa, kuinka ihminen rakentaa kokemuksensa, mitä uskomuksia niihin liittyy, mikä aiheuttaa ”tunnelukkoja” ja toimintatapoja, jotka rajoittavat elämää. Kun tiedetään, mikä estää tai rajoittaa ihmistä olemasta se, mikä hän syvimmiltään kokee olevansa tai mikä estää elämästä hyvää, tasapainoista elämää suhteessa toisiin ihmisiin, on mahdollista NLP:n keinoin myös vapautua rajoitteista.

Skeemacoaching ja NLP ovat turvallisia menetelmiä, koska asiakas aina määrittelee tavoitteensa, coachaus on ennen kaikkea kysymistä ja keskustelua ja NLP- menetelmät ovat ennen kaikkea keinoja muuttaa omaa ajatteluaan ja uskomuksiaan. Skeemacoaching ei ole perinteistä terapiaa, enkä ole terapeutti, vaan coach, joka asiakkaan rinnalla ja hänen apunaan rakentaa uutta ja auttaa luopumaan vanhasta.

Skeemacoachingin kautta olen nähnyt huikeita elämänmuutoksia, vapautumista ja elämän laventumista. Eräs asiakkaani kuvasi, että skeemacoaching toi hänen elämäänsä toivoa ja palautti värit.

Mitkä ovat ne värit, joita sinä haluat elämässäsi nähdä? Onko joku tai joitakin asioita, joita haluat miettiä yhdessä? Oletko valmis muutokseen ja päästämään irti siitä, mikä elämääsi rajoittaa tai kahlitsee?

Skeemacoaching on hyvä vaihtoehto sinulle, joka haluat syventää ajatteluasi ja konkreettisia muutoksia elämääsi. Kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin! Ota yhteyttä!