Hei, olen Tiina!

    • Kasvatustieteen maisteri, KM (luokanopettaja, erityisopettaja)
    • Kouluttaja, konsultti, työnohjaaja ja coach
    • Tietokirjailija
    • Business Coach
    • Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja
    • NLP Trainer & Consultant, Kalifornia USA
    • Työyhteisösovittelija
    • Skeemacoach


Olen toiminut luokanopettajana, erityisluokanopettajana, virka-apulaisrehtorina ja yli kymmenen vuotta rehtoreiden, esihenkilöiden, johtajien, johtoryhmien ja asiantuntijoiden kouluttajana, konsulttina, työnohjaajana ja coachina.

Perehtyminen työyhteisöjen pirullisiin (wicked) ongelmiin, toimintakulttuurin rakentamiseen kompleksisessa toimintaympäristössä ja älykkääseen tunnejohtamiseen on tuonut satoja uusia asiakkaita viime vuosina. Asiantuntijaorganisaatioissa on havahduttu siihen, että on alettava toimia toisin, jotta jaksamme työssä, voimme hyvin ja työmme tuottaa hyvää hedelmää.

Skeematerapian opinnot yhdistettynä coaching- tutkintoon ja Kaliforniassa suorittamiini NLP:n (NeuroLinguisticProgramming) menetelmiin on johtanut tieni valmentamiseen, jolle olen antanut nimen Skeemacoaching. Skeemacoachingissa monet johtajat ja esihenkilöt ovat pohtineet omia johtamisen haasteita ja kipukohtia. Toinen suuri asiakasryhmä on yksittäiset henkilöt, jotka haluavat muutosta omiin uskomuksiinsa, omaan tapaansa ajatella ja toimia, jos ne eivät tue omaa hyvinvointia ja mielekästä elämää.

Jos voin olla avuksi, ole yhteydessä!