Koulutukset

Keskeiset koulutusteemat


  • Uudistumiskykyinen ja tunnevahva organisaatio pärjää ja menestyy muutoksessa. Kuinka se rakennetaan?
  • Organisaation psykologinen turvallisuus on kaiken lähtökohta. KUUSI- mallilla on helppo luoda rakenteet oman organisaation toiminnan suunnittelulle, toteutukselleja arvioinnille.
  • Tämän päivän johtaminen kuuluu kaikille, ei vain esihenkilöille. Mitä tutkimusten mukaan on hyvä johtaminen tänään?
  • Tunnetaidot ovat tärkeät, mutta eivät yksinään riitä tämän päivän työelämässä.
  • Tunnevahvassa organisaatiossa on yhteisöllinen kyky hyödyntää tunneosaamista ja tunneälykkyyttä. Kuinka se tehdään?


Kerron mielelläni lisää! Ole yhteydessä!